El registre ha d’incloure l’hora concreta d’inici i finalització de la jornada de cada treballador.

Des del 12 de maig de 2019 totes les empreses tenen l’obligació de dur a terme el registre horari de jornada. Això vol dir que no és una opció o una postestat per l’empresari, sinó que es tracta d’una veritable obligació.

PIMEC ha informat a la seva web del contingut del recent Criteri Tècnic 101/2019, sobre l’actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en matèria de registre de jornada, que serveix per aclarir alguns dubtes.

Contingut del registre de jornada

  • El contingut obligatori que estableix la norma és de control de l’inici i el final de la jornada de treball, per tal de conèixer la jornada de treball efectiu.
  • No s’exigeix expressament el registre de les interrupcions entre l’inici i la finalització de la jornada. Seran la negociació col·lectiva, pacte d’empresa o acords amb la representació legal dels treballadors els que precisin com considerar les interrupcions, pauses o flexibilitat horària.
  • El registre ha de ser diari, no sent acceptable l’exhibició de l’horari d’aplicació a l’empresa, el calendari laboral o els quadrants laborals.

Conservació del registre

La normativa no preveu res, per tant, el sistema triat, que podrà ser manual o no, es podrà fer mitjançant una app o qualsevol altre mitjà telemàtic. Això si, haurà de poder demostrar la fiabilitat i la invariabilitat de les dades. També ser accessible de manera inmediata en qualsevol moment i des del centre de treball.

Recorda que s’ha de conservar durant quatre anys i ha d’estar a disposició dels representants dels treballadors i Inspecció de Treball!

Sobre el sistema triat

Si es pacta un determinat model mitjançant la negociació col·lectiva, pacte d’empresa o amb acord amb la representació legal dels treballadors, la inspecció de treball no hauria de poder objectar res.

Organització i documentació del registre

Inspecció pot fer control de la manera d’organitzar i documentar el registre, per comprovar que la implantació d’aquest sistema ha estat precedit per un periode de negociació o consulta amb la representació dels treballadors. Així, pot comprovar, segons explica PIMEC, les actes de les reunions celebrades durant el procés de negociació.

Font d’informació: PIMEC

Ubicació

C/ Casanova, 84-86 Entr. 1ªC
08011 Barcelona

Telèfon

Tel. 93 323 24 22

Contacte

Empresarials que formen part de FEFAC

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFB - Associació de Farmàcies de Barcelona

AFET - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFET - Associació de Farmacèutics amb Oficina de Farmàcia a Tarragona

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

A.G.F.E - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

Col·laborem amb
Frena el sol, frena el lupus
La farmàcia, el cor del barri
Amb la col·laboració de
CaixaBank