Fefac ha assistit a la sessió de Pimec sobre “El registre de jornada: noves obligacions i solucions tecnològiques per a l’empresa”.

El 12 de maig de 2019 les empreses tindran la obligació de dur a terme el registre horari de jornada. Així ho estableix el Reial Decret – Llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball.

Sessió informativa de PIMEC

Estrella Rincón, directora del Departament Jurídic de PIMEC, i Guillem Ángeles, advocat del Departament Jurídic de PIMEC, van parlar de la nova obligació a la sessió “El registre de jornada: noves obligacions i solucions tecnològiques per a l’empresa”.

RD-L 8/2019

El RD-L 8/2019 introdueix a l’apartat 9 de l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors la obligació de realitzar un registre de jornada a partir del 12 de maig de 2019.

Novetats

L’empresa ha d’establir i garantir l’existència d’un registre diari de jornada, el qual ha d’incloure hora concreta d’inici i finalització de la jornada de cada treballador. Tambéorganitzar i documentar el registre, que s’haurà de dur a terme mitjançant la negociació col·lectiva o acord d’empresa, o en defecte, per decisió de l’empresa prèvia consulta de la RLT.

El registre s’ha de conservar 4 anys

Conservar durant quatre anys aquest registre, el qual ha d’estar a disposició dels Representats dels Treballadors i Inspecció de Treball.

L’incompliment és una infracció greu

L’incompliment empresarial d’aquesta obligació, tipificat com a infracció greu, podrà ser, per tant, sancionat amb una multa de 625 a 6.250 euros.

No s’estableix un criteri concret per documentar aquesta obligació

Si es pacta un determinat model mitjançant la negociació col·lectiva, pacte d’empresa o amb acord amb la representació legal dels treballadors, la inspecció de treball no hauria de poder objectar res en relació amb el sistema triat. Per tant, en cas de ser imposada per l’empresari, entenem que inspecció si tindria control sobre la validesa d’aquest registre.

Sobre el sistema triat

El sistema triat, que podrà ser manual o no, es podrà fer mitjançant una app o qualsevol altre mitjà telemàtic. A més, sempre haurà de poder demostrar la fiabilitat i la invariabilitat de les dades recollides.

Contingut obligatori que estableix la norma

El contingut obligatori que estableix la norma és de control de l’inici i el final de la jornada de treball, però no es pot obviar que existeixen interrupcions o incidències durant la jornada de treball que, si no es registren, poden donar lloc a un excés de jornada que es podria entendre, de forma indeguda, com hores extraordinàries.

L’obligació complementa l’ET

L’obligació del registre de jornada és complementària amb les obligacions que ja existien als articles 12.4) i 35.5) de l’ET. Per tant, a diferència de les obligacions ja existents, l’apartat 9) de l’art. 34 no s’estableix l’obligatorietat d’entrega al treballador del resum mensual de la seva jornada ordinària. Per tant, jornades completes sense hores extraordinàries, segons la nova regulació, no hi ha obligació d’entrega del resum mensual.

A la espera d’una instrucció

Vist els antecedents, segons els experts de pimec, cal esperar de que Inspecció de Treball emeti una instrucció. Per tant, que actualitzi el seu criteri tècnic després d’aquesta reforma legal.

Riscos

En primer lloc, Infracció greu Art. 7.5 lisos. En segon lloc, infracció per superació del límit de 80 hores anuals d’hores extraordinàries. En tercer lloc, no pagament d’hores extraordinàries: impagament de salaris o per establir condicions laborals inferiors. També no complir amb el deure d’informació a la RLT. Així mateix, acta de liquidació de la Seguretat Social per infracotització.

Ubicació

C/ Casanova, 84-86 Entr. 1ªC
08011 Barcelona

Telèfon

Tel. 93 323 24 22

Contacte

Empresarials que formen part de FEFAC

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFB - Associació de Farmàcies de Barcelona

AFET - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFET - Associació de Farmacèutics amb Oficina de Farmàcia a Tarragona

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

A.G.F.E - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

Col·laborem amb
Frena el sol, frena el lupus
La farmàcia, el cor del barri
Amb la col·laboració de
CaixaBank