PIMEC ha publicat els resultats de l’enquesta realitzada per conèixer les condicions de finançament de la línia de crèdits amb aval de l’ICO, habilitada pel Govern de l’Estat per donar resposta a les necessitats de les empreses afectades per la crisi de la Covid-19.

L’enquesta s’ha realitzat a pimes i autònoms entre els dies 21 i 27 d’abril i ha permès recollir 432 respostes vàlides, que s’han segmentat sectorialment, territorialment i per dimensions d’empresa. També s’han segmentat els resultats per entitat financera, recollint-se els resultats de les entitats per les quals s’ha obtingut més informació quant a nombre d’operacions i que han estat Caixabank, Banc Sabadell, BBVA i Banco de Santander.

Els principals resultats de l’enquesta són:

  • Les pimes i autònoms han demanat finançament per un import mitjà de 195.000 €, cosa que representa un 9,3% del volum total de la seva facturació mitjana. El Banco de Santander és l’entitat amb un valor mitjà de finançament més alt: 310.000€.
  • La modalitat de finançament més formalitzada és el préstec a 60 mesos (5 anys), sol·licitada en un 73% de les operacions realitzades.
  • El nou finançament obtingut per un 15,9% de les pimes i autònoms ha servit per compensar altres productes financers que ja tenien concedits anteriorment, per un import mitjà que representa el 36,6% del total del finançament contractat. Les dues entitats que aporten proporcionalment més finançament nou són Caixabank i Santander.
  • Gairebé tres de cada quatre operacions s’han formalitzat amb tipus d’interès fix, amb una mitjana de tipus del 2,12%, i en alguns casos s’ha arribat fins al 6%. L’interval més habitual se situa entre l’1’5% i el 3% i el tipus més habitual en l’1,5%. Les entitats que apliquen uns tipus fixos més elevats són el BBVA i el Banc Sabadell (2,53% i 2,26% de mitjana, respectivament), mentre que Banco Santander i Caixabank són les que apliquen uns percentatges més baixos (2,19% i 1,77%, respectivament), tot i que en aquest darrer cas s’observa el tipus més elevat.
  • Un 26,7% de les operacions s’han contractat amb tipus d’interès variable, amb l’aplicació d’un diferencial sobre l’Euríbor d’1,95% de mitjana. En alguns casos s’ha arribat a un màxim del 4,6%. Les entitats que apliquen un diferencial més elevat sobre l’euríbor són el BBVA (2,42% de mitjana) i Sabadell (2,11%). Santander (1,97%) i Caixabank (1,58%) són les que tenen la mitjana de diferencial més baix, tot i que tenen també els diferencials màxims més elevats.
  • A un 88,8% de les pimes i autònoms se li ha aplicat comissió d’obertura en el finançament subscrit, de 0,37% de mitjana, i a un 80,5%, comissió d’amortització anticipada, d’un 1,00% de mitjana. Santander i Sabadell són les entitats que apliquen una comissió d’obertura més elevada (0,92 i 0,67% de mitjana, respectivament) enfront del 0,20% de Caixabank i BBVA. Per contra, Caixabank és l’entitat que aplica una comissió d’amortització anticipada més alta (1,17%), mentre que en la resta se situa en un 0,9% de mitjana.
  • A un 11,5% de les pimes i autònoms les entitats financeres els han obligat a contractar productes accessoris, sobretot assegurances de vida. L’entitat que més ha aplicat l’obligació de contractar productes accessoris ha estat el Banco de Santander (16,2%).
  • Les pimes i autònoms triguen de mitjana uns 12 dies a rebre l’abonament dels préstecs des de la signatura dels contractes, i a una de cada quatre se li cobren les comissions bancàries abans de fer-se efectiu l’ingrés en el seu compte. Les entitats on més retard en el pagament es detecta són, per aquest ordre, Caixabank, Santander i Sabadell, mentre que el Banco de Santander és l’entitat que més ha dut a terme la pràctica de cobrar comissions abans de fer-se efectiu l’abonament en compte.

Ubicació

C/ Casanova, 84-86 Entr. 1ªC
08011 Barcelona

Telèfon

Tel. 93 323 24 22

Contacte

Empresarials que formen part de FEFAC

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFB - Associació de Farmàcies de Barcelona

AFET - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFET - Associació de Farmacèutics amb Oficina de Farmàcia a Tarragona

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

A.G.F.E - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

Col·laborem amb
Frena el sol, frena el lupus
La farmàcia, el cor del barri
Amb la col·laboració de
CaixaBank