La rehabilitació d’edificis per fer-los més sostenibles constitueix una de les partides amb més pressupost dins el Pla Nacional de Recuperació i Resiliència. Va estar presentat pel Govern espanyol i aprovat per les institucions europees l’estiu passat. En concret, són 6.820 milions € els destinats a aquestes inversions. En bona part haurien de beneficiar petites i mitjanes empreses locals dedicades a les reformes i rehabilitacions.

El passat agost ja es va aprovar el programa “PREE 5000”. Aquest preveu subvencions per a rehabilitació d’edificis a municipis de “repte demogràfic” de menys de 5.000 habitants. Les subvencions oscil·len entre el 20% i el 50% segons la tipologia d’inversió https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-5000-rehabilitacion

Incentius fiscals a la rehabilitació

El 21 d’octubre el Congrés dels Diputats va convalidar el Reial decret llei 19/2021, de 5 d’octubre (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-16230), que estableix incentius fiscals a la rehabilitació d’edificacions, en els següents termes:

  • 20% de la despesa en rehabilitació d’habitatges si s’assoleix una millora d’almenys un 7% en el consum de calefacció i refrigeració. Màxim de 5.000 € anuals.
  • 40% de la despesa en rehabilitació d’habitatges si s’assoleix una millora d’almenys un 30% en el consum de calefacció i refrigeració, o bé s’obté una qualificació energètica de “A” o “B”. Màxim de 7.500 € anuals i sempre que l’habitatge s’hagi arrendat abans del 31/12/2023.
  • 60% de la despesa en rehabilitació d’habitatges si s’assoleix una millora d’almenys un 30% en el consum de calefacció i refrigeració, o bé s’obté una qualificació energètica de “A” o “B”. Màxim de 5.000 € anuals.

Les deduccions fiscals es faran a les declaracions anuals de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) del propietari de l’habitatge. S’han de fer des de l’entrada en vigor del Reial decret llei i fins al 31/12/2023.

El Govern estatal habilitarà també una línia d’avals de 1.100 milions € per poder garantir préstecs de fins a 15 anys. Aquest va destinat a cobrir les obres de rehabilitació d’habitatges.

Fons Next Generation EU

Aquestes mesures complementen les subvencions a càrrec del fons Next Generation EU (NGEU), fins ara destinades només als municipis de menys de 5.000 habitants, però que el 2022 es podrien ampliar a altres poblacions.

De fet, alguns municipis ja han llençat les seves pròpies convocatòries d’ajuts a rehabilitació, com és el cas de Barcelona: https://www.habitatge.barcelona/ca/serveis-ajuts/rehabilitacio

Font d’informació: PIMEC

Ubicació

C/ Casanova, 84-86 Entr. 1ªC
08011 Barcelona

Telèfon

Tel. 93 323 24 22

Contacte

Empresarials que formen part de la FEFAC

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFB - Associació de Farmàcies de Barcelona

AFET - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFET - Associació de Farmacèutics amb Oficina de Farmàcia a Tarragona

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

A.G.F.E - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

Creadors del projecte
Frena el sol, frena el lupus
Amb la col·laboració de
CaixaBank