Suposarien uns 1.800 nous casos més respecte al 2020 per l’efecte, majoritàriament, de l’envelliment de la població

El Departament de Salut, a través del Pla director d’oncologia, estima que es diagnosticaran uns 39.000 nous casos de càncer a Catalunya el 2025, uns 1.800 nous casos més respecte al 2020, amb prop de 37.200 nous casos. El factor que més contribuiria a aquest increment seria l’efecte de l’envelliment de la població. Aquestes dades no inclouen el càncer de pell no melanoma.

El càncer de pròstata, el més freqüent en homes

En homes, s’espera un increment d’un 3,4% del nombre de casos de càncer el 2025 respecte del 2020. El càncer de pròstata és el tumor més freqüent (20,9% del total), seguit pels tumors colorectals, de pulmó, de bufeta urinària i ronyó. Aquests tumors constitueixen gairebé un 66% del total dels tumors diagnosticats en homes. Segons les projeccions del Pla director d’oncologia, el nombre de casos d’aquests tumors augmentaria, excepte en els de pulmó, que es reduiria un 4,2% per la disminució de la prevalença de tabaquisme en la població masculina en les darreres dècades.

El càncer de mama, el més freqüent en dones

En dones, s’espera un augment d’un 6,8% del nombre de casos de càncer el 2025 respecte del 2020. Actualment, el càncer de mama és el tumor més freqüent (28,6%), seguit dels tumors colorectals, de pulmó, de cos uterí i de limfoma no hodgkinià. Aquests tumors suposen gairebé un 60% del total de casos de càncer diagnosticats en dones. En els pròxims 5 anys, s’espera un augment de tots aquests casos de càncer, amb un increment més elevat del de pulmó, un 28,5%. Aquest fet s’explicaria per l’augment de la prevalença del tabaquisme en les dones en les darreres dècades.

Supervivència al càncer

La supervivència als 5 anys del diagnòstic de càncer ha millorat entre un 3% i un 5% en la població catalana, dada observada a partir de la comparació dels períodes 2000-2004 i 2010-2014. En homes, un 57% dels pacients diagnosticats de càncer sobreviuen a la malaltia als 5 anys. En aquest sentit, destaca l’elevada supervivència, d’un 92%, en pacients de càncer de pròstata, i l’alta letalitat per als diagnosticats de càncer de pulmó, amb una supervivència del 14%.

En dones, la supervivència al càncer és d’un 64%, un 7% més que en els homes. La supervivència per a pacients diagnosticades de càncer de mama és del 89%, mentre que baixa fins al 21% per a les diagnosticades amb càncer de pulmó.

Font d’informació: Departament de Salut

No has rebut aquesta notícia per e-mail?

Subscriu-te al butlletí diari de la FEFAC

Ubicació

C/ Casanova, 84-86 Entr. 1ªC
08011 Barcelona

Telèfon

Tel. 93 323 24 22

Contacte

Empresarials que formen part de la FEFAC

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFB - Associació de Farmàcies de Barcelona

AFET - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFET - Associació de Farmacèutics amb Oficina de Farmàcia a Tarragona

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

A.G.F.E - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

Creadors del projecte
Frena el sol, frena el lupus
Amb la col·laboració de
CaixaBank