Les farmàcies, per tal de dispensar aquests productes, han d’acreditar-se com a centres dispensadors

El Departament de salut ha publicat el nou catàleg de prestacions ortoprotètiques (PAO) 2020 a càrrec del Servei Català de la Salut, vàlid a partir del 16 de gener de 2020.

Perquè el pacient es pugui beneficar d’aquests productes, el metge lliura un document anomenat PAO (prescripció d’article ortopèdic) i adreça el pacient a la unitat de tramitació dins del centre sanitari. A la unitat de tramitació, cal presentar la targeta sanitària individual i el PAO, i es rep un document de validació administrativa i la informació dels centres dispensadors d’articles ortoprotètics.

Els centres acreditats tenen un adhesiu identificador a la porta. Allà, cal lliurar el PAO i el document de validació administrativa. Un cop rebut l’article, s’ha de signar el PAO i abonar, si s’escau, la part corresponent als usuaris. El catàleg de prestacions ortoprotètiques inclou la relació de tots els articles, el preu i l’aportació màxima del CatSalut.

Acreditació com a centre dispensador

Les farmàcies, per tal de dispensar aquests productes del catàleg de prestacions a càrrec del CatSalut, han d’acreditar-se (adhesió) com a centres dispensadors d’articles ortopèdics.

Els productes poden ser de tres tipus: estàndards, adaptats i a mida. Per als articles estàndards és necessari complir els requisits establerts per a l’adhesió i no és necessària renovació. En canvi, pel que fal als articles adaptats i centres dispensadors d’articles a mida, l’adhesió s’ha de renovar cada cinc anys. Així, quan un centre es dona d’alta com a dispensador, el CatSalut li facilita l’accés a l’aplicació informàtica on pot emplenar els expedients tramitats. Una vegada comprovades les dades de l’expedient, amb els PAO enviats al CatSalut, s’efectua el pagament.

Qui pot prescriure aquests productes?

Uns articles poden ser prescrits només per especialistes. Altres els prescriuran des dels centres d’atenció primària (CAP), tot i que encara no han concretat quins.

Principals novetats

El nou catàleg té una nova codificació respecte al catàleg anterior. Per tant, si ens arriba una recepta PAO amb el codi d’article del catàleg anterior, la podem acceptar, sempre i quan la data de prescripció sigui anterior a la data de publicació del nou catàleg i estigui dintre del seu període de vigència.

Els productes podran ser de tres tipus, en funció del grau de complexitat, per tant, estàndard (dispensables en establiments sanitaris (farmàcies també); adaptació individualitzada i fabricació a mida (ortopèdies o farmàcies amb titulació en ortopèdia). En aquest cas, si per exemple ens arriba un coixí prescrit anterior al 16 de gener, amb el codi antic, només serà dispensable per farmàcies amb autorització de productes adaptats i a mida. Si està prescrit amb el nou catàleg, amb el nou codi, seran dispensables per farmàcia estàndard.

Amb precinte identificatiu

Tindran cupó precinte tots els productes de l’oferta, siguin BAS o ADAP 1, ADAP 2 o ADAP 3. Els únics que no portaran cupó seran els fabricats a mida (MED). Els productes que la farmàcia té en estoc sense cupó precinte es poden anar dispensant fins que no es publiquin els productes de l’oferta que sí tindran cupó.

L’ePAO

Actualment s’està treballant en el desenvolupament de l’ePAO i es farà un pilotatge al mes de febrer. En principi, la posada en marxa està prevista per l’abril. S’obrirà un període de sis mesos per facturar els PAO en paper per l’aplicació informàtica actual. Un cop passin aquests sis mesos, no es podrà facturar res en paper. De moment, el nou catàleg s’ha incorporat a l’aplicació informàtica actual.

Ubicació

C/ Casanova, 84-86 Entr. 1ªC
08011 Barcelona

Telèfon

Tel. 93 323 24 22

Contacte

Empresarials que formen part de FEFAC

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFB - Associació de Farmàcies de Barcelona

AFET - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFET - Associació de Farmacèutics amb Oficina de Farmàcia a Tarragona

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

A.G.F.E - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

Col·laborem amb
Frena el sol, frena el lupus
La farmàcia, el cor del barri
Amb la col·laboració de
CaixaBank