S’interessen per productes antiedat. Les cremes antiarrugues són les que més creixement aporten a la categoria de cremes.

Per què enfocar-se cap a aquests consumidors?

Segons l’INE, el percentatge de població de més de 65 anys creixerà en els pròxims 15 anys 6 punts percentuals.

Com és el perfil de consumidor sènior?

Homes i dones de més de 55 anys. Aquests tenen un poder adquisitiu superior a la resta de generacions. A més, se senten joves i digitalitzats. També prefereixen els establiments de proximitat. Finalment, destacar que es preocupen per la seva salut i benestar.

Què compren i com ho fan?

Estan interessats en productes antiedat. Així, les cremes antiarrugues són les que més aporten al creixement de la categoria de cremes. També valoren més la qualitat dels productes i donen menor rellevància al preu.

Les dones de més de 50 anys van gastar anualment en les categories de cura personal un 13% més que la mitjana de població de dones.

Font d’Informació: Publicacions IRI España. El consumidor senior.