Des de la FEFAC us anem informant sobre l’evidència existent respecte a la utilització de diferents sistemes de desinfecció davant del SARS-CoV-2, així com de les recomanacions en matèria de ventilació, climatització…

En aquest sentit, i davant la creixent aparició de sistemes de desinfecció a través de diferents tipus d’agents, el Ministeri de Sanitat ha elaborat una Nota sobre l’ús de productes que utilitzen radiacions Ultavioleta-C per a la desinfecció del SARS-CoV-2.

Recomanem la lectura de la nota completa del Ministeri, però n’avancem els seus punts principals.

La nota esmenta un informe de revisió de l’eficiència i seguretat de la desinfecció amb llum ultravioleta i ozó en l’àmbit sanitari, realitzat en el marc del Pla de Treball de la Xarxa Espanyola d’Agències d’Avaluació de Tecnologies Sanitàries i Prestacions del SNS, que conclou que:

“L’evidència disponible suggereix que tots dos dispositius poden reduir la població de virus en superfícies. En el cas concret dels coronavirus, l’evidència suggereix que els dispositius d’UV-C reduirien la població vírica, d’una manera fàcil i ràpida. No obstant això, a data de publicació d’aquest informe, no s’ha trobat evidència sobre l’eficàcia i seguretat de la desinfecció de SARS-CoV-2 amb dispositius de radiació amb ultraviolada o ozó “.

Tanmateix, es molt important tenir en compte els riscos de les radiacions UV, identificades com a potencialment cancerígenes i que requereixen durant l’aplicació equips de protecció molt especials (roba industrial, teles pesades, pantalles facials, respiradors de cara completa…). En aquest sentit, el Ministeri de Sanitat adverteix que:

  1. Les Radiacions UV-C no es poden aplicar en presència de persones.
  2. Els aplicadors han de comptar amb els equips de protecció adequats i acreditar una formació específica sobre els requisits de seguretat dels aparells o equips que utilitzen radiacions UV-C.
  3. Un ús inadequat d’aquests equips pot provocar possibles danys per a la salut humana i donar una falsa sensació de seguretat. No es recomana l’ús d’aquests equips o dispositius per a un ús domèstic.
  4. L‘ús de làmpades de desinfecció UV per desinfectar les mans o altres àrees de la pell no està recomanat tret que estigui clínicament justificat.
  5. Els instal·ladors professionals de les UV-C han d’informar els clients sobre el compliment de la Especificació UNE 0068 i dels principals aspectes relacionats amb l’ús segur i la no superació dels límits d’exposició.

Així mateix, el Ministeri insisteix que la mesura més eficaç per a la prevenció d’infeccions pel SARS-CoV-2 segueix sent el rentat de mans, la protecció amb mascareta, la distància social, la neteja amb detergents i desinfectants i l’aplicació de biocides autoritzats pel Ministeri de Sanitat.

Ubicació

C/ Casanova, 84-86 Entr. 1ªC
08011 Barcelona

Telèfon

Tel. 93 323 24 22

Contacte

Empresarials que formen part de la FEFAC

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFB - Associació de Farmàcies de Barcelona

AFET - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFET - Associació de Farmacèutics amb Oficina de Farmàcia a Tarragona

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

A.G.F.E - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

Creadors del projecte
Frena el sol, frena el lupus
Amb la col·laboració de
CaixaBank