Si vas demanar un ajut del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) per a la transformació digital, t’han hagut de notificar la publicació de la proposta de resolució provisional de la concessió de subvencions del CCAM per donar suport en l’àmbit de la transformació digital.

En el termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà d’aquesta proposta de resolució provisional de concessió, les persones o entitats sol·licitants poden presentar la reformulació del projecte i pressupost per adaptar-los a l’ajut proposat si el seu import és inferior al sol·licitat.

La reformulació només pot minorar el pressupost, com a màxim, per l’import de la diferència entre l’import sol·licitat i proposat, i ha de respectar l’objecte, les condicions i la finalitat de l’ajut i no pot comportar en cap cas una modificació del projecte. L’atorgament de l’ajut comporta l’acceptació de la reformulació que s’hagi presentat.

Els socis de la FEFAC que vulguin més informació, tinguin dubtes o necessitin ajuda per tal d’omplir la documentació es poden adreçar al departament de subvencions (Tel. 93 323 24 22 – Extensió 2)