La FEFAC posa a la teva disposició un nou servei de tramitació dels ajuts. Informa’t!

En què consisteixen aquests ajuts?

El 16 de juny va obrir-se la segona convocatòria dels ajuts per a la digitalització del comerç dels fons Next Generation. Aquests ajuts volen impulsar la competitivitat i la modernització, a través de la transformació digital i sostenible de les petites i mitjanes empreses.

Qui es pot acollir a aquest ajut?

Poden ser beneficiaris d’aquestes subvencions els autònoms titulars d’un establiment de comerç al detall.  

També les petites i mitjanes empreses titulars d’un establiment de comerç al detall, donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques. 

Finalment, les entitats territorials, gremis i entitats sectorials de comerç sense ànim de lucre i les associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris. 

En l’àmbit de les empreses de comerç, la persona beneficiària ha de tenir com a mínim un establiment a peu de carrer a Catalunya. 

Quines actuacions es poden subvencionar?

El programa preveu la contractació de serveis d’assessorament tecnològic efectuat per persones acreditades mitjançant el segell d’assessors i assessores tecnològiques del CCAM. 

Projectes de noves tecnologies dirigides a millorar diferents àrees de l’estratègia comercial en línia i de comunicació, del model de negoci i de l’experiència de compra, se subvencionaran despeses relacionades amb:

 • La millora de l’atenció, relació i coneixement de la clientela, i la seva fidelització mitjançant l’ús de noves tecnologies i tècniques d’analítica avançada.
 • Despeses per fomentar l’omnicanalitat dels models de negoci i la millora de l’experiència de compra en l’entorn digital, creació d’una botiga online.
 • Despeses relacionades amb la implementació de solucions de ciberseguretat
 • Despeses per al desenvolupament d’aplicacions informàtiques dissenyades per telèfons mòbils o altres dispositius o mitjans digitals que serveixin per promocionar productes i serveis.
 • Despeses de contractació de serveis d’assessorament tecnològic efectuat per persones acreditades mitjançant el segell d’assessors i assessores tecnològiques del Consorci de Comerç, Artesania i Moda.

Despeses referides a la transformació del punt de venda:

 • Digitalització de la gestió del comerç.
 • Transformació digital del comerç no sedentari
 • Aplicació de noves tecnologies en el punt de venda per millorar i actualitzar el procediment de pagament i evitar cues i aglomeracions.
 • Adquisició de mobiliari tecnològic i eines tecnològiques per a l’establiment físic: balances, ordinadors, tauletes… sempre que siguin per a ús directe de l’establiment o de la seva clientela.
 • Interactivitat: etiquetes NFC, codis QR…
 • Implantació d’etiquetes electròniques RFID
 • Sistemes de comptadors de persones
 • Sistemes de mesura del tràfic de persones a les diferents àrees de la botiga (mapes de calor)

Despeses relatives a la sostenibilitat i a l’economia circular:

 • Inversions per disminuir el consum d’envasos i embalatge.
 • Adopció de noves tecnologies per disminuir els costos i l’impacte mediambiental de la distribució comercial, lliuraments i devolucions, sobretot per al que fa referència a l’últim quilòmetre.
 • Instal·lació de sistemes digitalitzats de punts de recollida (compra de taquilles/o armaris amb el software corresponent) dins dels establiments físics en trama urbana consolidada.

Quantia de l’ajut

L’ajut atorgat té el caràcter d’import màxim i consistirà en una aportació única per persona beneficiària de fins el 80% de les despeses subvencionables amb un màxim de 75.000 euros.  

La inversió mínima és de 2.000 euros.

Quan l’import de la contractació d’una despesa subvencionada superi la quantitat de 15.000,00 euros en el supòsit de prestació del servei o lliurament del bé, la persona beneficiària ha de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contractació, llevat que per les característiques especials no hi hagi en el mercat un nombre suficient d’entitats que el subministrin o prestin, o que la despesa s’hagi realitzat anteriorment a la sol·licitud de la subvenció. L’elecció entre les ofertes presentades es realitzarà conforme als criteris d’eficiència econòmica, i s’ha de justificar expressament l’elecció en una memòria quan no recaigui en la proposta.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació i annexos comença el 20 de juny de 2023 a les 9.00 hores i acaba a les 14:00 hores del dia 19 de juliol de 2023.

Termini d’execució

El període d’execució de l’acció objecte de subvenció s’ha de realitzar de manera efectiva entre l’1 de gener de 2022 i fins el 30 de setembre de 2023.

Documentació

Serà necessari ajuntar en el formulari de sol·licitud la Referència de l’Informe de resultat de l’autodiagnosi TIC (https://autodiagnosi.ccam.cat/) del CCAM.

També cal presentar:

 • Formularis
 • Annex de dades específiques segons model normalitzat.
 • Certificat de situació censal de l’Agència Tributària.
 • Document oficial que acrediti el nombre de treballadors a data de 30/09/2022: RLC (rebut de liquidació de cotitzacions) o RNT (relació nominal de treballadors) de la Seguretat social

Vols que tramitem la teva sol·licitud? Informa’t sobre el nou servei que la FEFAC ha posat a disposició dels socis per demanar els ajuts


Compatibilitat dels ajuts

Aquest ajut és compatible amb altres su subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o entitat, pública o privada. Ha de quedar identificada nítidament, en qualsevol cas, la traçabilitat de les despeses. No obstant això, aquest ajut és incompatible amb la recepció d’altres fons comunitaris per a l’execució dels mateixos projectes d’inversió, i no es pot incórrer en doble finançament.

Bases

Convocatoria

Accedir al tràmit

Ubicació

C/ Casanova, 84-86 Entr. 1ªC
08011 Barcelona

Telèfon

Tel. 93 323 24 22

Contacte

Empresarials que formen part de la FEFAC

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFB - Associació de Farmàcies de Barcelona

AFET - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFET - Associació de Farmacèutics amb Oficina de Farmàcia a Tarragona

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

A.G.F.E - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

Creadors del projecte
Frena el sol, frena el lupus
Amb la col·laboració de
CaixaBank