L’Institut Bonanova de Barcelona disposa d’alumnes en pràctiques del Cicle Formatiu de Grau Mig de Farmàcia i Parafarmàcia

L’Institut Bonanova és un centre públic d’Ensenyament de Formació Professional especialitzat en formació sanitària. Està vinculat al Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona i al Consorci d’Educació de Barcelona, formant part dels recursos públics educatius de la ciutat.

Entre els estudis que ofereix està el cicle formatiu de grau mitjà de Farmàcia i parafarmàcia, que capacita a l’alumne per dispensar en farmàcies i parafarmàcies i ofereix els coneixements per elaborar productes farmacèutics i parafarmàceutics.

L’Institut Bonanova disposa d’alumnes d’aquest cicle per realitzar pràctiques en farmàcies. Enguany, els alumnes faran les pràctiques en període comprès entre el 24 de maig i el 17 de juliol, amb la possibilitat d’escollir entre horaris de matins o de tarda. El dossier de Formació en Centres de Treball de l’institut Bonanova on es recull la informació específica de les pràctiques.

Els farmacèutics que estiguin interessats, siguin o no socis de la FEFAC, poden posar-se en contacte amb la coordinadora de l’Institut Bonanova, Cristina Corzo, trucant per telèfon al 93 248 37 67 / 93 254 04 97 (CCorzo@parcdesalutmar.cat)