El 12 de maig va entrar en vigor l’obligació de tot empresari d’establir un sistema de registre horari de la jornada.

Sancions de 626 a 6250 euros

L’incompliment d’aquesta obligació està tipificat com a infracció greu, i podrà ser sancionat amb una multa de 626 a 6250 euros. Els criteris de graduació que podrien aplicar-se són el nombre de treballadors afectats o la xifra de negoci. És a dir, a major xifra de facturació, major import de la sanció.

Contractes a temps parcial

Cal tenir en compte que, en cas d’incompliment de les obligacions de registre, el contracte presumirà celebrat a jornada completa. Es comunica la variació de la clau de contracte a la tresoreria, que pot liquidar la diferència entre temps parcial i complet. Ho pot fer en el període màxim, que són 4 anys, i en el temps que no s’hagi cobert l’obligació.

Què passa si l’empresa no compleix l’obligació de registre de jornada?

Hem preguntat al nostre assessor Perulles & Moya què passa si l’empresa no compleix el registre pel que fa a les infraccions. Aquesta és la resposta:

Acta d’infracció

Inspecció de Treball, quan constata fets que estima constitutius d’infracció, el que fa és estendre/aixecar un acta d’infracció, en la qual expressa els fets que considera infracció i proposa la imposició d’una sanció. Per tant, si l’empresa està disconforme, pot formular al·legacions en un termini de 15 dies hàbils a contar des del dia de la seva notificació.

Cal tenir en compte que la imposició de la sanció que correspongui en funció de la normativa legal aplicable correspon a l’Administració Laboral (Departament de Treball).

Requerimets/ advertències

Depenent de les circumstàncies, l’inspector té la possibilitat, davant determinats fets, de no aixecar “directament” o com a primera actuació una acta d’infracció, sino que pot efectuar requeriments/advertències, atorgant un determinat temps per “subsanar” la situació. Transcorregut el termini, l’empresa ha de demostrar haver efectuat les correccions adients que l’hagin estat requerides per adequar-se a la legalitat. En aquests casos no s’acostuma a aixecar acta d’infracció per part d’Inspecció de Treball.

Aquestes opcions queden sempre a la discreció del funcionari/a actuant i depenent de la situació o fets que motivin la seva actuació inspectora davant l’empresa.

Informació elaborada per:

Ubicació

C/ Casanova, 84-86 Entr. 1ªC
08011 Barcelona

Telèfon

Tel. 93 323 24 22

Contacte

Empresarials que formen part de la FEFAC

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFB - Associació de Farmàcies de Barcelona

AFET - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFET - Associació de Farmacèutics amb Oficina de Farmàcia a Tarragona

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

A.G.F.E - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

Creadors del projecte
Frena el sol, frena el lupus
Amb la col·laboració de
CaixaBank