Com ja saps, s’estan utilitzant medicaments amb cloroquina o hidroxicloroquina en determinats casos de pacients amb Covid-19. Això ha fet augmentar la seva demanda i, en conseqüència, ha fet necessari l’establiment d’un control.

No obstant això, les autoritats sanitàries han establert mecanismes per garantir que des de les oficines de farmàcia puguem seguir dispensant aquests medicaments als pacients crònics que els prenen per altres patologies.

El procediment a seguir és el següent:

Tractaments a càrrec del CatSalut:

Se segueix el Circuit de dispensació establert pel CatSalut

Important:

 • Només es poden dispensar aquests medicaments als pacients amb un pla de medicació (RE) vigent o caducat (recepta paper virtual) que inclogui aquests fàrmacs com a tractaments de llarga durada.
 • No es poden dispensar medicaments a través de recepta en paper.
 • La dispensació serà només del nombre d’envasos per un mes de tractament.

Quan es compleixin aquestes condicions, es dispensa el medicament segons el procediment següent:

1) Cal fer la comanda al distribuïdor habitual, indicant el codi de prescripció del medicament per al qual se sol·licita (disponible al pla de medicació dels pacients i accessible a través del programari de l’oficina de farmàcia).

 • Petició per mail al distribuïdor amb l’assumpte “Sol·licitud cloroquina / hidroxicloroquina”
 • Model excel a complimentar amb Codi  prescripció + identificació medicament prescrit (CN i descripció) + nombre d’envasos + identificació farmàcia

2) A través del codi informat, el Departament de Salut fa la validació i autoritza o no l’alliberament de les unitats que procedeixi de la medicació sol·licitada.

3) En cas d’autorització, el majorista corresponent subministra la medicació a la farmàcia per a la seva dispensació.

4) La farmàcia avisa el pacient perquè pugui recollir la medicació.

Tractament a càrrec duna mutualitat o amb recepta privada:

Important:

 • Per poder dispensar el medicament, el pacient ha d’aportar a la farmàcia la recepta mèdica degudament complimentada i un informe mèdic amb :
 • Les dades del pacient
  • Les dades del metge prescriptor
  • El diagnòstic crònic que justifiqui la prescripció de la hidroxicloroquina o cloroquina,
  • La dosi i la pauta
  • La data de realització de l’informe.

Quan es compleix aquesta condició, cal seguir el procediment següent:

1) Cal recepcionar  la recepta i l’informe mèdic justificatiu  i assignar-li una numeració correlativa (número no relacionat amb les dades identificatives dels pacients de l’oficina de farmàcia).

2) Cal demanar al distribuïdor farmacèutic una unitat per aquest pacient del medicament, cobertura d’1 mes de tractament, indicant el nom comercial, i acompanyar-la d’una declaració responsable on consti que disposa d’una recepta d’un pacient crònic amb tractament per la indicació aprovada, identificat amb el núm XXXX (el COF facilitarà un model de declaració responsable).

 • Petició per mail al distribuïdor amb l’assumpte “Sol·licitud cloroquina / hidroxicloroquina”.
 • Model excel a complimentar. Codi assignat al pacient per part de la farmàcia + identificació medicament prescrit (CN i descripció) + nombre d’envasos + identificació farmàcia. Adjuntar  declaració responsable on consti el número correlatiu assignat al pacient per part de la farmàcia.

3) El distribuïdor farmacèutic subministrarà el medicament sol·licitat per a aquest pacient a l’oficina de farmàcia.

4) La farmàcia avisa el pacient perquè pugui recollir la medicació. Cal quedar-se la recepta i l’informe mèdic com a justificant.

Informació relacionada

Infografia DISPENSACIÓ DE MEDICAMENTS AMB CLOROQUINA / HIDROXICLOROQUINA

Informació relacionada

Informació publicada a la web Frena el sol, frena el lupus

Ubicació

C/ Casanova, 84-86 Entr. 1ªC
08011 Barcelona

Telèfon

Tel. 93 323 24 22

Contacte

Empresarials que formen part de FEFAC

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFB - Associació de Farmàcies de Barcelona

AFET - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFET - Associació de Farmacèutics amb Oficina de Farmàcia a Tarragona

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

A.G.F.E - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

Col·laborem amb
Frena el sol, frena el lupus
La farmàcia, el cor del barri
Amb la col·laboració de
CaixaBank