FEFAC recomana portar el model del Ministeri de Sanitat (BOE) i el model editat per Protecció Civil a Catalunya, a més de l’autorització del treballador elaborada per l’empresa i el certificat del col·legi de farmàceutics corresponent

El Govern de l’Estat va aprovar dissabte el Reial Decret-llei pel qual es regula un permís retribuït remunerable per als treballadors per compte aliè que no presten serveis essencials.

Per a les activitats essencials excloses de l’aplicació d’aquest Reial Decret-llei, el BOE va publicar ahir un model de declaració responsable que permet als treballadors desplaçar-se entre el seu lloc de residència i de treball.

Us adjuntem aquest model de declaració responsable (BOE), que hauríeu de complimentar per als vostres treballadors, per tal que puguin desplaçar-se a la farmàcia.

Recomanacions de la FEFAC

Des de l’empresarial us recomanem portar:

  1. Model de Sanitat (editable en pdf)
  2. Certificat autoresponsable de Protecció Civil a Catalunya
  3. Autorització de l’empresa (Model FEFAC)
  4. Certificació dels Col·legis Oficial de Farmacèutics