En el sector farmacèutic, les dones juguen un paper fonamental. El 71,6% del total de farmacèutics a Espanya són dones, segons les estadístiques de col·legiats i farmàcies comunitàries (2018) del Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics (CGCOF).

A 31 de desembre de 2018, a Espanya estaven col·legiats 74.043 farmacèutics, dels quals 53.026 eren dones, segons les estadístiques del CGCOF. La mitjana d’edat dels col·legiats de farmàcia és de 48 anys, 47 anys en dones i 50 anys en homes. En referència a l’edat, les estadístiques indiquen que el 68,7% dels col·legiats té menys de 55 anys i un 9,1% més de 70.

El tram d’edat que presenta una major proporció de col·legiats és el tram de 35 a 44 anys, amb un 25%. Aproximadament, un de cada quatre col·legiats té entre 35 i 44 anys.

Una de les professions sanitàries amb més presència de dones

Després de la infermeria i la psicologia, la professió de farmacèutic és la que registra  més dones col·legiades, segons les estadístiques del CGCOF. La de fisioterapeuta se situa en quarta posició, seguida de la d’òptic, fisioterapeuta, podòleg, dentista i metge.

Font d’informació: Estadístiques de col·legiats i farmàcies comunitàries 2018 (CGCOF).