Els professionals sanitaris, entre ells els farmacèutics, són els més ben valorats en termes d’ètica i honestedat, segons una consulta realitzada per l’empresa d’enquestes Gallup als ciutadans dels Estats Units.

Per davant dels farmacèutics només apareixen els professionals de la Infermeria (el 84% dels nord-americans els qualifiquen amb una ètica alta o molt alta; els enginyers (66% ); i metges (65%).

El 64% dels nord-americans valoren l’honestedat i l’ètica dels experts del medicament com a alta o molt alta, una proporció que no ha variat molt en els últims anys. Així, l’any 2018 va ser el 66%; l’any 2017, el 62%; i en 2016, el 67%. No obstant això, si s’observa la sèrie dels últims 18 anys, s’observa que la reputació d’aquests professionals ha passat per moments millors, com a l’any 2012, on va registrar el seu màxim (75%), o 2011 i 2006 (73%).

Font d’informació: Diariofarma