El Ministeri de Sanitat ha iniciat la tramitació d’un Reial Decret que farà possible la venda a les oficines de farmàcia de test per a la detecció de la covid-19. Aquesta mesura permetrà assolir una major capacitat de detecció de la malaltia amb les garanties de seguretat i professionalitat que ofereix el canal farmacèutic.

La possibilitat d’incloure les oficines de farmàcia en la detecció de la covid-19, ja sigui participant en cribratges en col·laboració amb el sistema públic o amb la venda d’autotest com ara es farà possible, és una llarga reivindicació (juliol 2020) de la FEFAC, traslladada reiteradament a les diferents administracions i forces polítiques.

En aquest sentit, des de la FEFAC volem donar les gràcies als grups polítics que en les diferents fases d’aquest procés han donat suport a aquesta proposta, traslladant la reclamació al Govern de l’Estat o al Congrés dels Diputats, o en declaracions públiques. Estem segurs que d’aquesta manera la lluita contra la pandèmia serà més eficient.

De la mateixa manera, des de la FEFAC seguirem buscant la complicitat de les administracions i grups polítics per fer possible la millora de la salut de la ciutadania a través d’una major implicació i integració de l’oficina de farmàcia en el sistema sanitari.