“Arrel de les consultes rebudes en el Servei d’Ordenació i Qualitat Farmacèutiques del Departament de Salut envers el comunicat emès amb data 12 de maig de 2020 sobre l’ús de la missatgeria instantània en la venda a distància de medicaments des de les oficines de farmàcia, volem aclarir que les aplicacions, programes o procediments o altres accions que possibilitin l’encàrrec, venda o pagament a distància de productes de parafarmàcia s’han de realitzar d’acord amb la normativa vigent de comerc electrònic, així com de tota aquella normativa que pugui estar relacionada”.

Font d’informació: Comunicat de la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitària del Departament de Salut