Durant les darreres setmanes, diferents socis han posat en coneixement de la FEFAC l’existència de diferents mètodes que utilitzen les aplicacions de missatgeria instantània per a l’encàrrec o compra a distància de medicaments.

L’empresarial ha fet arribar aquesta informació a la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitària del Departament de Salut, que ens ha fet avinent a través d’un comunicat que:

  • La normativa actual restringeix la venda a distància de medicaments mitjançant procediments telemátics, únicament a través de les pàgines web acreditades de les oficines de farmàcia. Qualsevol altra forma d’encàrrec, intermediació o venda de medicaments està expressament prohibida.
  • Les aplicacions, programes o altres procediments telemàtics que possibilitin l’encàrrec, venda o pagament a distància de productes dispensats a l’oficina de farmàcia només són permesos per a productes de parafarmàcia. En el cas que esl vulgui oferir aquest servei, caldrà posar un avís per deixar clar a l’usuari que només podrà ser per a productes de parafarmàcia i que no està habilitat per a l’encàrrec, venda o pagament de medicaments.
  • L’incompliment de les consideracions anteriors és motiu d’infracció molt greu tal com estableix l’article 111 del Reial decret legislatiu 1/2015 de 24 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris i pot ser sancionat amb l’article 114 amb multes mínimes de 90.000 euros.

Font d’informació: Comunicat de la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitària del Departament de Salut

Notícia relacionada