Aquest 2023 s’ha iniciat amb diverses novetats per als autònoms, des de l’impost sobre la renda, l’IVA i, especialment, el nou règim de cotitzacions que regularà els pagaments dels autònoms a la Seguretat Social.

Avui, 15 de març, la FEFAC ha organtizat una sessió en el marc d’Infarma sobre les novetats per als treballadors autònoms.

Ha estat a càrrec d’Antoni Torres, president de la FEFAC, membre de la Junta Directiva i del Comitè executiu de PIMEC, i president de la sectorial de Serveis de Salut i Socials de PIMEC, i Ana Quintilla, membre de la Junta Directiva de la FEFAC a Barcelona.

A continuació, resumim alguns dels temes que s’han tractat.

Nou sistema de cotitzacions per ingressos reals

Des de l’1 de gener, els autònoms començaran a cotitzar en funció dels seus ingressos reals. Aquest nou sistema de cotització per a autònoms consistirà en un model progressiu de quotes que es desenvoluparà en els 3 anys vinents (2023 – 2025), que estableix 15 trams de cotització en funció de la previsió d’ingressos.

I, en acabar l’any, l’autònom haurà de regularitzar les cotitzacions. Això vol dir que haurà de tornar o reclamar les quotes en cas que els seus rendiments nets definitius es trobin per sota o per sobre de les previsions anuals.

La tarifa plana per als nous autònoms que es donin d’alta en el RETA aquest 2023 serà una quota de 80 euros al mes el primer any. Quant a la base màxima de cotització a la Seguretat Social, s’incrementa el 8,6% (4.495 euros).

IRPF

En matèria fiscal, també arribaran importants novetats el 2023. D’una banda, hi haurà una sèrie de rebaixes que afectaran l’IRPF dels autònoms: S’elevarà un 5% el rendiment net de mòduls per a autònoms; i s’augmentarà en dos punts, del 5% al 7%, la reducció per a despeses deduïbles de difícil justificació en la tributació al Règim d’Estimació Directa Simplificada. També es prorrogaran un any més els límits vigents del sistema de mòduls.

La tributació de les rendes de l’estalvi es modifiquen, augmentant l’últim tram del 26% al 27%. A més, es crea un últim tram en el qual es tributa al 28% per a les rendes que no superin els 300.000 euros.

Les despeses de difícil justificació que s’apliquen els contribuents en estimació directa simplificada, s’incrementen del 5% al 7%. I en els beneficis fiscals, s’amplia la deducció per maternitat per a les dones amb fills menors de tres anys a una quantia de 100 euros.

L’obligació de declarar quan es té més d’un pagador passa dels 14.000 als 15.000 euros.

IVA

Respecte a l’Impost de Valor Afegit (IVA), també s’han produït una sèrie de canvis: el termini per emetre factures rectificades passen dels tres als sis mesos després de finalitzar l’exercici o sis mesos una vegada es produeix la meritació de l’operació.

Hi ha canvis en la devolució de l’IVA de factures sense cobrar, on es redueix l’import mínim des dels 300 euros actuals als 50 euros per poder acollir-se a la devolució de l’IVA de les factures impagades per clients particulars. També s’elimina la data límit per liquidar l’IVA de factures sense pagar i se substitueix per la data de cobrament d’aquestes.

Plans de pensions i jubilació

Aquest 2023, l’autònom que es vulgui jubilar i cobrar el màxim de la seva prestació ha de tenir 66 anys i 4 mesos d’edat, com a mínim, i un total de 37 anys i 9 mesos cotitzats. En canvi, els plans de pensions per autònoms es veuen simplificats i es podrà estalviar un màxim de 5.750 euros/any.

Ubicació

C/ Casanova, 84-86 Entr. 1ªC
08011 Barcelona

Telèfon

Tel. 93 323 24 22

Contacte

Empresarials que formen part de la FEFAC

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFB - Associació de Farmàcies de Barcelona

AFET - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFET - Associació de Farmacèutics amb Oficina de Farmàcia a Tarragona

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

A.G.F.E - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

Creadors del projecte
Frena el sol, frena el lupus
Amb la col·laboració de
CaixaBank