• El 02/11/2021 es va publicar la primera resolució d’atorgament d’ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19 al Tauler electrònic de la Generalitat.
  • El 03/11/2021 es va publicar una Resolució parcial d’inadmissió d’ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19 (segona ordre d’inscripció prèvia), a l’empara de la Resolució EMT/3172/2021, de 22 d’octubre, de convocatòria (segona ordre d’inscripció prèvia).


Notícia relacionada