Per Antoni Torres, farmacèutic i president de FEFAC

Des del 19 de juliol, la meitat de les farmàcies catalanes realitzen tests d’antígens ràpids (TAR) finançats pel CatSalut a monitors i infants dels casals d’estiu. Al mateix temps, des del 29 juliol, aquestes mateixes farmàcies, després de rebre la formació oportuna i habilitar els espais adients, ofereixen supervisar la realització de tests d’antígens no finançats a la població, notificant el resultat del test a la carpeta La Meva Salut.

Com a president de l’empresarial vull compartir amb els farmacèutics titulars una reflexió estratègica respecte a l’import dels honoraris professionals que lliurement cadascú consideri oportú fixar per la realització dels tests supervisats no finançats. Es tracta d’una reflexió feta des del respecte absolut i la defensa a la llibertat de cada titular d’oficina de farmàcia, ja que totes les visions i plantejaments són completament legítims.

La forma com la farmàcia i els farmacèutics hem reaccionat durant la pandèmia provocada per la COVID-19, els plantejaments que hem manifestat, les opcions que hem defensat, les accions que hem desenvolupat, i anys de professionalitat, ens han portat al fet que la farmàcia comunitària i els professionals sanitaris que la formem siguem percebuts i considerats per l’Administració sanitària de Catalunya amb el respecte i credibilitat necessaris per fer un pas endavant estratègic tan important com aquest. La supervisió de tests d’antígens a les farmàcies ens obre un horitzó que havíem reclamat durant anys, únic a Espanya, i que ens apropa als models de farmàcia assistencial més desenvolupats d’Europa.

El més rellevant, estratègicament parlant, d’aquesta decisió és el fet que, per primera vegada, un diagnòstic positiu de la farmàcia tingui efectes immediats: activació de l’Atenció Primària per fer el seguiment clínic; activació de Salut Pública per traçar els contactes estrets; tramitació de la baixa laboral per facilitar l’acompliment dels dies de quarantena. En cas de ser negatiu, generar un informe clínic vàlid per participar o dur a terme activitats que requereixin un document acreditatiu del resultat. Per últim, i molt important, que aquest registre del resultat sigui introduït pel farmacèutic en la carpeta La Meva Salut del ciutadà.

En aquest context, la col·laboració i coordinació dels diferents professionals sanitaris (farmacèutics, metges, infermeres, etc.) és deontològicament obligada per tots i clau en la lluita contra la pandèmia en benefici del ciutadà. Una relació fluida entre els diferents recursos assistencials del sistema i la farmàcia comunitària només s’assoleix amb propostes constructives, en positiu, que aportin valor i que sumin en lloc de dividir.

Volem sumar i aportar valor en el servei a la ciutadania aprofitant les nostres característiques. No volem ni es tracta de competir per preu amb altres professionals sanitaris per assolir el lligam amb el ciutadà. També cal tenir en compte que les inversions, els materials i el temps de realitzar un test té un cost per a la farmàcia que cal valorar i recuperar amb un raonable benefici econòmic. Tot servei té un preu.

Tenint en compte tot l’anterior, considero necessari atendre a criteris raonables a l’hora de determinar el preu dels honoraris, criteris que contemplin tant els costos com un raonable benefici, però sense que això doni l’oportunitat a tercers, que sempre ho intenten, de malmetre la nostra imatge de professional sanitari compromès amb la salut, ni donar arguments a accions en les quals se`ns presenti públicament com a negocis que volen aprofitar-se d’una conjuntura tan complexa com l’actual per “fer caixa”, menystenint i ignorant tota la gran tasca sanitària que hem fet i fem. És evident, així mateix, que no podem ni hem d’actuar ni des de la por al que diran tercers, ni des de la manca d’estratègia. Des del meu punt de vista, podem mirar de prop i pensar en el benefici econòmic d’avui o fixar la mirada en el futur, en la potència i possibilitats professionals que ens esperen. Ambdós posicionaments són absolutament legítims.

Al parer meu, en aquests moments i davant del panorama descrit, respectant sempre la llibertat de cadascú, el preu dels honoraris hauria de fixar-se entorn de l’acordat pel Consell i CatSalut pel que fa als tests finançats, afegint el cost dels equips que no rebrem del CatSalut.

Un preu dels honoraris dels tests d’antígens no finançats d’aquest nivell resultaria coherent amb les raons de col·laborar, servir a la població i facilitar la col·laboració fluida amb la resta de professionals. També serviria, en segon lloc, per valorar econòmicament la tasca del professional farmacèutic més enllà d’altres retribucions simbòliques o inexistents. Finalment, contribuiria a facilitar l’accés als tests per millorar el control de la pandèmia.

Tornant a l’inici, reitero que qualsevol decisió serà absolutament legítima i respectable, perquè neix de l’essència de la llibertat d’exercici professional. L’objectiu d’aquesta reflexió estratègica és aportar perspectiva a l’oportunitat que avui se’ns obre, sense cap pretensió ni de polemitzar ni de dictar o afavorir cap posicionament, ni de fixar preus.

Entre tots hem de cuidar la gran oportunitat que tenim per consolidar un nou camí  professional i d’incrementar la nostra implicació amb el sistema, que ens reforci com a servei útil i necessari en moments de canvi de models i d’hàbits de la societat. Cal fugir de la mirada en el moment present i decidir només d’acord amb el benefici econòmic immediat, sempre conjuntural, i fer-ho amb la mirada llarga, estratègica i de futur, per ser estructural i permanent.

Ubicació

C/ Casanova, 84-86 Entr. 1ªC
08011 Barcelona

Telèfon

Tel. 93 323 24 22

Contacte

Empresarials que formen part de FEFAC

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFB - Associació de Farmàcies de Barcelona

AFET - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFET - Associació de Farmacèutics amb Oficina de Farmàcia a Tarragona

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

A.G.F.E - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

Col·laborem amb
Frena el sol, frena el lupus
Amb la col·laboració de
CaixaBank