Inici 9 Actualitat 9 Regulació Veterinària: el Reial Decret 666/2023 i les seves novetats destacades

Regulació Veterinària: el Reial Decret 666/2023 i les seves novetats destacades

20 nov., 2023 | Actualitat, Empresarials, FEFAC, AFB, AFET, AFELL, AGFE, Política sanitària, Professió, Sanitària

La nova normativa recull l’exigència necessària d’un farmacèutic com a garant amb la seva intervenció en la dispensació

El Reial Decret 666/2023, de 18 de juliol, pel qual es regula la distribució, prescripció, dispensació i ús de medicaments veterinaris va entrar en vigor el passat mes de juliol.

L’aprovació d’aquest RD ha estat a proposta dels ministeris d’Agricultura, Pesca i Alimentació, i de Sanitat. Un dels objectius és adaptar a la normativa nacional el Reglament (UE) 2019/6, del Parlament Europeu i del Consell, de 11 de desembre de 2018, sobre medicaments veterinaris i pel qual es derogarà la Directiva 2001/82/CE.

Per tant, substitueix al Reial Decret 109/1995, de 27 de gener, pel qual es regulen els medicaments veterinaris, al Reial Decret 544/2016, de 25 de novembre, pel qual es regula la venda a distància al públic de medicaments veterinaris no subjectes a prescripció veterinària, i al Reial Decret 191/2018, de 6 d’abril, pel qual s’estableix la transmissió electrònica de dades de les prescripcions veterinàries d’antibiòtics destinats a animals productors d’aliments per al consum humà, i es modifiquen diversos reials decrets en matèria de ramaderia, que, en conseqüència, es deroguen.

Principals novetats RD 666/2023

La norma regula tant les condicions de prescripció com els requisits que han de complir els professionals veterinaris en l’exercici de les seves funcions. Entre les novetats més destacades s’estableixen les condicions d’ús dels medicaments antimicrobians en funció del risc que suposa per a la salut pública el seu ús en animals, així com els requisits per a la realització de tractaments metafilàctics amb antimicrobians.

En l’àmbit de la distribució majorista, es regula una nova figura com són els magatzems per contracte. També es defineixen les societats que es poden considerar entitats o agrupacions ramaderes en la venda minorista i, per primera vegada, es regulen els requisits de les plataformes d’emissió de receptes electròniques.

Una altra de les novetats que introdueix és l’establiment de les obligacions dels titulars de les explotacions ramaderes en relació amb l’ús prudent de medicaments veterinaris i la gestió dels residus d’aquests.

Paper clau del farmacèutic

La nova normativa recull l’exigència necessària d’un farmacèutic com a garant amb la seva intervenció en la dispensació. A més, només les farmàcies estan autoritzades per a l’elaboració i dispensació de fórmules magistrals i preparats oficinals destinats als animals; el subministrament de medicaments d’ús humà als veterinaris i la dispensació de medicaments estupefaents d’ús animal.

El decret suposa una garantia per a la salut pública, assegurant també la intervenció del farmacèutic en la venda a distància de medicaments no subjectes a prescripció veterinària.

Més informació

Reial Decret 666/2023, de 18 de juliol, pel qual es regula la distribució, prescripció, dispensació i ús de medicaments veterinaris.

Nota del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona (COVB)

Document destacant els capítols i articles que incideixen més sobre l’oficina de farmàcia (elaborat per la FEFAC)

0 Comments

Submit a Comment