La Federació d’Associacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC) va posar en coneixement davant el Ministeri de Sanitat, a principis de gener de 2020, l’existència d’una pràctica comercial desenvolupada per la companyia farmacèutica Pharmaturca, amb afectació directa a Espanya, per infringir el marc normatiu, europeu i nacional, sobre distribució i venda a distància de medicaments.

Pharmaturca es dirigeix principalment a la distribució de medicaments com a majorista, és a dir, com a proveïdor de medicaments per a farmàcies, clíniques i hospitals, tot i que pel que sembla distribueix al detall medicaments i productes sanitaris, els quals són oferits igualment per venda a distància a usuaris/pacients.

La FEFAC considerava que l’activitat de Pharmaturca havia de ser objecte d’investigació per part del Ministeri de Sanitat, que ha donat resposta a la documentació presentada per la FEFAC davant de Sanitat, sol·licitant que s’actuï de conformitat amb les disposicions europees i nacionals, instant una investigació sobre la companyia Pharmaturca.

El Ministeri de Sanitat ha notificat a la FEFAC que s’ha rebut la documentació aportada, que ha iniciat una investigació al respecte i que ens mantindrà informats del resultat de la mateixa i de les actuacions que se’n derivin.

Notícia relacionada: