Podran consultar-se nom i cognoms del professional; les seves titulacions oficials; el centre o centres en els quals treball, ja siguin públics o privats; així com la seva categoria i funció principal

El Ministeri de Sanitat ha posat a la disposició de la ciutadania les dades públiques dels professionals sanitaris inscrits en el Registre Estatal de Professionals Sanitaris (REPS).

Aquest registre, dependent de la Direcció General d’Ordenació Professional del Ministeri de Sanitat, té la finalitat de facilitar la planificació de les necessitats de professionals sanitaris i coordinar les polítiques de recursos humans del Sistema Nacional de Salut (SNS). Per a això, incorpora dades de tots els professionals sanitaris autoritzats per a treballar a Espanya. A més, disposa d’una sèrie de dades públiques que permeten garantir a la ciutadania que els professionals sanitaris que els atenen tenen la titulació adequada i poden exercir la seva professió.

Consten dades de 385.555 professionals sanitaris

Si bé les dades s’actualitzen diàriament, actualment en REPS consten dades de 385.555 professionals sanitaris. S’anirà enriquint a mesura que totes les comunitats i ciutats autònomes enviïn la seva informació.

La ciutadania podrà consultar nom i cognoms del professional; les seves titulacions oficials; el centre o centres en els quals treballa, ja siguin públics o privats; així com la seva categoria i la funció principal en cadascun d’ells.

Es podran fer cerques de professionals sanitaris per nom o cognom i per centre o província on desenvolupin la seva activitat.

Quan els professionals sanitaris prestin els seus serveis en diversos centres, en el REPS apareixerà la funció (assistencial, no assistencial o sense activitat sanitària) en cadascun d’ells.

Els organismes i entitats hauran de comunicar al registre, tant les dades dels nous professionals que incorporin als seus respectius registres, com les modificacions que es produeixin en els ja existents en el termini màxim de set dies des que els anotin.

Les dades han de facilitar-se des de totes les institucions públiques, inclosos ministeris; comunitats autònomes; entitats de l’administració local; centres sanitaris privats; entitats de segur, mútues d’accidents de treball i malalties professions i serveis de prevenció de riscos laborals; col·legis professionals; i jutjats i tribunals.

No seran públics les dades dels dels professionals sanitaris dependents del Ministeri de Defensa, del Ministeri de l’Interior i del Ministeri de Justícia, així com d’altres entitats o organismes, quan es pugui posar en risc la seguretat pública o la seguretat personal d’aquests professionals.

Ubicació

C/ Casanova, 84-86 Entr. 1ªC
08011 Barcelona

Telèfon

Tel. 93 323 24 22

Contacte

Empresarials que formen part de FEFAC

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFB - Associació de Farmàcies de Barcelona

AFET - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFET - Associació de Farmacèutics amb Oficina de Farmàcia a Tarragona

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

A.G.F.E - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

Col·laborem amb
Frena el sol, frena el lupus
Amb la col·laboració de
CaixaBank