Pots veure la resta de trobades al canal YouTube de FEFAC

Pots escoltar l’àudio al canal podcast de FEFAC

El passat 8 de febrer, el president de la FEFAC, Antoni Torres, membres de les juntes directives de les quatre associacions provincials i farmacèutics associats van reunir-se telemàticament amb Miquel Farrés, metge d’atenció primària i comunitària i candidat per Barcelona d’En Comú Podem. Aquesta reunió es va celebrar en el marc del cicle de Trobades de FEFAC amb Partits Polítics per posar sobre la taula com la farmàcia pot contribuir a la millora de la salut de la població i comentar les propostes del partit en matèria farmacèutica i sanitària.

Miquel Farrés va iniciar la seva intervenció expressant la seva visió de l’oficina de farmàcia com a establiment sanitari i comunitari, d’acord amb el paper actiu que la farmàcia i els seus professionals han de desenvolupar en la detecció de problemes de salut pública, cribratges, campanyes de prevenció i promoció de la salut. “Aquesta intervenció depèn de l’escenari del moment i pot anar variant en funció de les necessitats”, va apuntar. I va afegir que “no podem deixar de ser ambiciosos en fomentar l’equitat territorial, especialment en aquelles zones poc accessibles”.

Pel que fa a l’àmbit social, des d’En Comú Podem estan a favor de models que acostin els professionals de la salut als pacients si això implica un augment de la seguretat, ja sigui a escala domiciliària o per aquelles persones que viuen en residències, per potenciar la proximitat i accessibilitat.

Sobre l’aportació de millora de l’eficiència, va dir que ha d’existir una coordinació entre els diferents professionals de la salut per ser més eficients. “Per fer-ho cal crear espais per trobar-se i poder abordar els problemes de salut del barri”, va dir. “En certa manera institucionalitzar aquesta coordinació per disposar d’un sistema de salut més preventiu”, va concloure.

Sobre les TIC, Miquel Farrés va recordar el pas fonamental que va suposar la recepta electrònica en la digitalització de la farmàcia i del conjunt del sistema sanitari. Va afegir que l’accés del farmacèutic a la historia clínica del pacient, especialment pel que fa a la història farmacològica és un aspecte que cal tenir en compte, pel paper que desenvolupa el farmacèutic com a expert en el medicament. Finalment, va apuntar que el programa del seu partit contempla la constitució de comissions farmacoterapèutiques a cada àrea de salut per garantir la participació professional i la gestió clínica terapèutica. També l’establiment de sistemes per a la bona prescripció de medicaments i productes sanitaris.

Finalment, sobre aspectes relacionats amb l’àmbit econòmic, va insistir en que cal buscar fórmules que donin valor a les activitats comunitàries i així fer valdre les farmàcies i els seus professionals. Pel que fa a les farmàcies de zones rurals, va dir que el sistema públic ha d’assegurar al seva sostenibilitat i les activitats comunitàries, tant per la sostenibiliat de la farmàcia com pel propi pacient, per garantir la proximitat i accessibilitat.  

El programa d’En Comú Podem inclou una proposta per seleccionar centralitzadament els medicaments i productes sanitaris més idonis per ser finançats pel sistema públic de salut amb l’objectiu de promoure la salut i la recerca a escala europea davant la pandèmia. Així, des del partit, es vol fomentar la coordinació dels sistemes sanitaris dels diferents estats membres, buscant les solucions d’escala com les compres centralitzades de medicaments, productes i equipaments necessaris quan sigui possible.

També contempla la constitució d’empreses o institucions públiques que produeixin els seus propis productes de farmàcia, amb preus de referència competitius amb els de l’empresa privada, i que garanteixin l’elaboració de material sanitari i l’elaboració de fàrmacs i genèrics.