Pots veure la resta de trobades al canal YouTube de FEFAC

Pots escoltar l’àudio al canal podcast de FEFAC

El passat 4 de febrer, el president de la FEFAC, Antoni Torres, membres de les juntes directives de les quatre associacions provincials i farmacèutics associats van reunir-se telemàticament amb José Maria Carré, farmacèutic titular i conseller nacional del PDeCAT, adscrit a l’àmbit de salut i president de l’agrupació Nou Barris del PDeCAT; Jofre Serret, farmacèutic, i tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Malgrat de Mar; i Laia Febrer, doble llicenciada en matemàtiques i estadística, consellera nacional de l’àmbit d’Economia i membre de l’àmbit de Salut del PDecAT. Aquesta reunió es va celebrar en el marc del cicle de Trobades de FEFAC amb Partits Polítics per posar sobre la taula com la farmàcia pot contribuir a la millora de la salut de la població i comentar les propostes del partit en matèria farmacèutica i sanitària.

José Maria Carré va iniciar la seva intervenció recordant que les oficines de farmàcia són establiments sanitaris privats d’interès públic i que el marc legislatiu actual exigeix la obligació que les oficines de farmàcia i les administracions públiques col·laborin. En aquest context, la pandèmia provocada per la Covid-19 ha visibilitat el paper de les farmàcies i els valors que poden aportar al sistema sanitari.

El candidat del PDeCAT va continuar posant èmfasi en la figura dels farmacèutics com a professionals autònoms. Des del seu partit volen donar resposta a la problemàtica dels farmacèutics autònoms, “tenint en compte que les farmàcies són petites i mitjanes empreses que donen feina al territori“. El PDeCAT és conscient de la situació viscuda durant la pandèmia i aposten per la proximitat, sent les farmàcies elements clau d’arrelament al territori, especialment en zones rurals on no hi ha ambulatori i l’hospital està lluny. “La farmàcia és un recurs per al veïnat i la comunitat depèn del farmacèutic i des del PDeCAt treballarem per fixar la població al territori”, va dir.

En l’àmbit de la farmàcia com a establiment sanitari, Jofre Serret va destacar el valor afegit que poden aportar les farmàcies. Va obrir el debat sobre la remuneració dels serveis, situant al farmacèutic com un agent de salut clau que el Govern ha de tenir en compte en benefici de tothom.

Pel que fa a l’àmbit social de la farmàcia, va subratllar la part humana dels farmacèutics. “Tenim la creu encesa, la farmàcia oberta i escoltem a la gent que necessita un altre tipus de teràpia”. En aquest sentit, va afirmar que la comunicació i  el contacte directe amb els serveis socials és imprescindible. També és fonamental, pel que fa a les persones que viuen en residències, que existeixi un model de proximitat, en el qual el pacient tingui la llibertat d’escollir quin professional de referència vol. “Quin professional volen aquestes persones que els continuï servint, dispensant i acompanyant en la seva etapa del final de la vida”. En entorns rurals, desenvolupar plataformes telemàtiques per l’atenció sanitària, farmacèutica i geriàtrica.

En l’àmbit de millora de l’eficiència, José Maria Carré va reprendre la paraula per parlar de com des del PDeCAT conceben la relació entre atenció primària i les farmàcies. El candidat va dir que l’esforç cal que el realitzin professionals de les dues parts. “El Govern ha d’animar a la direcció dels ambulatoris que s’obrin al seu entorn, és a dir, a les entitats veïnals i a les oficines de farmàcia”, va expressar. I va afegir: “Igualment, les farmàcies han de comunicar i informar de les dificultats que pugin produir als CAP relacionades amb baixes de personal, repercussions en el servei, funcionament, etc.”.

Finalment, la candidata Laia Febrer va abordar l’àmbit econòmic. Pel que fa a la baixa de preus dels medicaments, va recordar que la fixació depèn del Govern del Estat, però que des del seu partit volen treballar per crear un comitè independent que actuï com a auditor de les decisions sobre recomanació de farmàcies, teràpies i productes sanitaris i determinar-ne la relació amb l’AQuAS. “Volem que aquest comitè acabi amb l’arbitrarietat i la incertesa en la fixació del preu del medicament, així com les retallades de preus quan els medicaments encara tenen patent i no han entrat en genèric”. Això afectaria al marge i a les empreses que generen innovació i teixit industrial que produeixen els fàrmacs. Laia Febrer va recordar que la farmàcia no és un dels sectors econòmicament més afectats per la crisis sanitària, però que Catalunya és la setena comunitat amb decreixement de la factura farmacèutica.

Pel que fa les farmàcies VEC, va reiterar que el PDeCAt vol mantenir l’arrelament al territori, garantint l’atenció sanitària. “Des del PDeCAT intentarem desenvolupar un pla per garantir la viabilitat de la Catalunya rural”, va concloure.

Finalment, pel que fa les farmàcies afectades per la Covid-19, va explicar que la postura del PDeCAT és de suport no només a les farmàcies sinó també a tots aquells establiments que pateixen l’agreujament de la Covid-19, especialment persones autònomes i comerciats de tota Catalunya. “Els recursos són limitats però la voluntat és cobrir aquests àmbits“, va assegurar la candidata del PDeCAT.