D’esquerra a dreta: Eva Boscasa, Martí Balasch, Jordi del Cacho, Alegria Isern, Antoni Torres, Ana Quintilla, Marina Oriol, Núria Escarrer, Óscar Doñate.

Barcelona, ​​7 d’octubre de 2022.- L’Associació de Farmàcies de Barcelona (AFB), amb Antoni Torres com a president de l’empresarial, comença aquest mes d’octubre una nova etapa. Aquesta estarà marcada per un dels principals reptes al qual farà front la Junta Directiva de l’AFB-FEFAC amb la resta de provincials catalanes:  el conveni col·lectiu català. Actualment, la província de Barcelona compta amb un conveni col·lectiu propi i la resta (Girona, Tarragona i Lleida) comparteixen l’interprovincial. L’objectiu de les dos empresarials és convergir cap a un únic acord laboral d’àmbit català. Aquesta acció respon a una estratègia més àmplia de FEFAC continuar incrementant la coordinació de les quatre empresarials, respectant les particularitats i realitat de cadascuna i reforçant la seva presència provincial.

Projectes i pla estratègic de la Junta Directiva

Els projectes per a la legislatura que comença impliquen incidir especialment en tots els aspectes dels vessants empresarial i econòmica de la farmàcia per tal de millorar la seva solvència i desenvolupament. Cal garantir la sostenibilitat professional i econòmica de la xarxa de farmàcies com a servei assistencial bàsic, potenciant la seva activitat, especialment en àmbits aïllats, amb mitjans escassos o en zones rurals, en els quals és., molt sovint, l’únic establiment sanitari i assistencial, i on en molts casos la seva viabilitat està o pot devenir compromesa.

Igualment, potenciar la col·laboració amb les administracions públiques, formacions polítiques i els diferents agents del sector (empresarials com PIMEC i Conpymes, col·legis de farmacèutics, laboratoris, distribuïdores, resta de professionals sanitaris, etc.), amb l’objectiu de consolidar l’oficina de farmàcia com un dels actors sanitaris de referència en la prevenció i millora de la salut i benestar de les persones, per la seva proximitat, accessibilitat i professionalitat, a través del consell farmacèutic, activitats sanitàries i serveis professionals.

AFB continuarà treballant per facilitar i reforçar les bones pràctiques al voltant de la dispensació de productes farmacèutics que les farmàcies ja realitzen, tan presencialment com online. També denunciant les possibles pràctiques de competència deslleial o directament il·legal d’empreses externes a la xarxa de farmàcies, sempre en defensa la seguretat i la cura de la salut que aporta l’oficina de farmàcia als ciutadans.

La continuïtat en les accions de Responsabilitat Social Corporativa, com Frena el Sol, Frena el lupus, que mostren la farmàcia com un col·lectiu directament implicat en la salut, especialment dels més vulnerables, serà un altre dels aspectes en què continuar invertint esforços i recursos propis i de patrocinadors en aquests pròxims quatre anys.

Més serveis, formació i eines de gestió

Als titulars socis, AFB preveu oferir més serveis, reforçar els que ja funcionen amb èxit com la Borsa de Treball. També oferir més formació i eines útils per a la gestió de les seves farmàcies, així com fer-los més partícips de les iniciatives desenvolupades en l’empresarial. També potenciar l’assessorament i informació en els principals temes d’actualitat i del dia a dia de la farmàcia, com són els àmbits laboral, fiscal, jurídic, professional i de negoci, entre d’altres. Finalment, fomentar l’acord amb empreses proveïdores de serveis i productes que aportin avantatges als associats en la gestió empresarial.

Primeres accions de la Junta Directiva

L’endemà de les eleccions, que van tenir lloc el 26 de juliol representants de FEFAC va reunir-se amb el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, i la secretària d’Atenció Sanitària i Participació, Meritxell Budó. L’objectiu, oferir la col·laboració de les farmàcies a Salut, Atenció Primària i Salut Pública. FEFAC va presentar les seves propostes per incrementar la participació i eficiència que la farmàcia pot aportar a la societat, al benestar de les persones i millorar aspectes com l’acompliment terapèutic.

Després, a principis d’agost, FEFAC va presentar, durant el termini establert, d’al·legacions sobre la Llei de Garanties i Ús Racional dels Medicaments i els Productes Sanitaris.

Durant el mes de setembre, la Junta Directiva ha mantingut les seves primeres reunions. S’han establert, així, les diferents comissions i grups de treball que desenvoluparan les accions i projectes concrets a partir del mes d’octubre.

Composició de la nova Junta Directiva de l’AFB

Aquesta és la composició de la nova Junta Directiva de l’AFB:

  • Antoni Torres Vergara (president)
  • Marina Oriol Carreras (vicepresidenta)
  • Jordi del Cacho Rivera (secretari)
  • Eva Boscasa Sanchez (Vicesecretària)
  • Òscar Doñate Palos (tresorer)
  • Ana Quintilla Patiño (interventora)
  • Alegria Isern García (vocal)
  • Núria Escarrer Cuadrench (vocal)
  • Martí Balasch Prieto (vocal)

 

 

Ubicació

C/ Casanova, 84-86 Entr. 1ªC
08011 Barcelona

Telèfon

Tel. 93 323 24 22

Contacte

Empresarials que formen part de la FEFAC

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFB - Associació de Farmàcies de Barcelona

AFET - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFET - Associació de Farmacèutics amb Oficina de Farmàcia a Tarragona

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

A.G.F.E - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

Creadors del projecte
Frena el sol, frena el lupus
Amb la col·laboració de
CaixaBank