La ventilació, un arma important en la lluita contra la Covid-19

Des de la FEFAC us hem anat informant sobre les diferents mesures a aplicar per fer més segures les nostres farmàcies. Des de consells per a la ventilació dels locals, indicacions per a la utilització dels aparells de climatització, informació sobre l’ús d’ozó o radiacions UV per a la desinfecció, la utilitat dels mesuradors de CO2

El Departament de Salut ha publicat ara un document de FAQs sobre les qüestions bàsiques relacionades amb la ventilació dels locals, que té interès per resoldre alguns dubtes.

Perquè la ventilació és una arma important en la lluita contra la covid-19.