La FEFAC participa en diferents accions per donar suport a les farmàcies afectades per la situació provocada per la Covid-19

El president de FEFAC, Antoni Torres, en qualitat de president de PIMEC Sectorial Salut i Social, acompanyant al president de PIMEC, Antoni Cañete, i altres representants de sectors econòmics també exclosos dels ajuts directes, van reunir-se el 23 de març amb el grup parlamentari Socialistes-Units per Avançar per reclamar al govern espanyol incloure totes les activitats afectades que han quedat excloses dels ajuts directes i els fons de solvència arran de la pandèmia de la Covid-19.

Al llarg de la reunió, se li va demanar a Salvador Illa que traslladi personalment a la ministra d’Economia, Nadia Calviño, la necessitat de donar suport a tots els sectors i empreses afectades per la crisi de la Covid-19, ja sigui en la totalitat del sector o de forma parcial, com ho són les farmàcies. Segons l’anàlisi de la patronal, més de 50 codis nacionals d’activitats econòmiques (CNAE), entre elles les farmàcies, han quedat fora de l’abast dels ajuts, malgrat de tractar-se de sectors econòmicament afectats per la pandèmia o de ser part d’una cadena de valor afectada.

Durant tota la pandèmia, i especialment durant la fase més dura de la primera onada, les farmàcies van romandre obertes obligatòriament en tot moment, com xarxa de servei sanitari essencial que són. Van prestar atenció, orientació i informació sanitària a una població que, en molts casos, no podia tenir accés als serveis sanitaris públics. Són aquestes característiques, sumades a la seva capil·laritat i accessibilitat les que fan que hagin estat transcendentals i estratègiques per poder donar respostes i solucions personals als ciutadans.

Tot i que les limitacions, restriccions o tancaments forçosos decretats per l’Administració no han afectat directament les oficines de farmàcia, en haver de mantenir-se obligatòriament obertes, sí que hi ha hagut un nombre considerable de farmàcies (al voltant del 20%) que s’han vist afectades econòmicament, amb major o menor gravetat, a causa de la pandèmia.

Es tracta, per citar alguns perfils, de farmàcies situades en entorns petits però amb força població flotant, àmbits comercials, d’oci, o de treball, en infraestructures de transport com aeroports o estacions, farmàcies de nuclis turístics o residencials de segons habitatges, entre d’altres, totes elles ara,  amb afluència molt reduïda. És necessari doncs protegir una xarxa sanitària que s’ha mostrat eficient i essencial tant pel mateix sistema de Salut com per la població.

Línies de suport a les farmàcies

Des de la FEFAC sol·licitem que no s’exclogui cap activitat amb pèrdues degudes a la Covid-19, donat que el rellevant són les conseqüències i no a quin CNAE pertany l’activitat.

També demanem que, en el cas de les farmàcies, es considerin com a possibles línies de suport  les que ja han aplicat d’altres països de la Unió Europea, entre les quals destaquem:

  • Exclusió del CNAE com a factor limitant per l’accés, i si no pot ser, la inclusió del d’oficina de farmàcia (4773) entre els considerats com prioritaris d’ajuda.
  • L’eliminació de la diferenciació del nivell d’ajut per nombre de treballadors.
  • Línia d’ajuts econòmics directes que es distribueixen entre les farmàcies en funció del manteniment del nombre de treballadors ocupats i de la davallada de la facturació/generació de pèrdues patides.
  • Abonament de les despeses de protecció dels equips humans de les farmàcies i dels clients, no havent rebut cap mena d’ajut, ni material ni econòmic malgrat ser una xarxa sanitària essencial. I per tant amb obligació de mantenir permanentment el servei.
  • Desgravació fiscal alineada amb la pèrdua econòmica patida i no compensada per ajuts rebuts, a distribuir els pròxims anys a través de l’import a abonar en la declaració de Renda de les Persones Físiques (IRPF), donat que el farmacèutic tributa com a persona física els rendiments de l’activitat.
  • Quitança dels crèdits concedits amb aval públic a les oficines de farmàcia, tal com s’està considerant en altres sectors.

Accions de FEFAC per donar suport a les farmàcies afectades per la Covid-19

Les propostes anteriors també van ser traslladades, el juliol de 2020, al president de la Generalitat Joaquim Torra, mitjançant una carta enviada a través de PIMEC. L’Oficina del President va respondre la carta agraint la tasca que han realitzat els professionals farmacèutics i recordant que les farmàcies poden demanar ajudes, com ja es va informar des de la FEFAC, a través del CCAM, per a la transformació digital, i a través del programa de “Reactivació del Comerç”.

La patronal va publicar el document “Bones pràctiques organitzatives per a l’oficina de farmàcia” el primer dia de confinament. Aquest document ha estat actualitzat 8 vegades, adaptant-se  a les canviants circumstàncies d’evolució de la pandèmia.

La FEFAC va elaborar l’any 2020 un “Pla econòmic de contingència per a farmàcies amb dificultats econòmiques davant la Crisi de la Covid-19”.

La FEFAC va publicar el document “Protocol d’Actuació per a l’oficina de farmàcia en cas de sospita d’un cas de Covid-19 entre el seu equip”. Aquest document ha estat actualitzat 5 vegades, la darrera el 2 de març de 2021.

L’empresarial va posar a disposició de les farmàcies una bossa de treball d’emergència per suplir les baixes per malaltia i permetre evitar tancaments per aquest motiu.

La FEFAC ha ampliat els seus acords amb proveïdors per donar resposta a les necessitats dels associats, oferint serveis amb empreses que ja formaven part de la careta de l’empresarial, però també establint acords amb nous proveïdors de serveis.

La FEFAC va reorientar durant 2020 la seva oferta formativa, per donar resposta a les necessitats de les farmàcies per la situació provocada per la Covid-19, oferent diversos cursos de formació online gratuïta als socis. Ha oferit als socis conferències pròpies i a través de PIMEC en l’àmbit laboral, fiscal i de riscos laborals

Aquest 2021 ha posat a disposició dels socis el Pla de Viabilitat Empresarial de PIMEC, un programa que permet analitzar la viabilitat de les empreses que hagin patit de forma rellevant les conseqüències de la pandèmia.

Aquest 2021 s’ha sumat a la campanya “Sense pimes i persones autònomes no hi ha futur” de PIMEC, per donar suport a les farmàcies afectades per les restriccions que, per la seva ubicació o perfil, estan patint en aquests moments.

Aquest 2021, FEFAC se suma al Manifesto Ciudadano de Change.org per donar suport a les farmàcies.

Periòdicament, l’empresarial realitza campanyes informatives amb la implicació de les farmàcies, com les que es van dur a terme per informar a la població de l’ajornament de l’entrega de mascaretes de Salut, així com la finalització de la campanya, per recordar a la població quedar-se a casa i també sobre obligatorietat de l’ús de mascareta

Des del primer moment i actualment, la FEFAC du a terme un seguiment de la normativa i les diferents mesures aplicades pel Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat en els diferents àmbits (sanitari, social, laboral i econòmic) i informacions de Salut, Protecció Civil, PIMEC, Sanitat, OMS i FIP, entre d’altres, per donar-ne trasllat a les oficines de farmàcia. Totes aquestes informacions s’han publicat a l’espai Covid-19 de la FEFAC.

Ubicació

C/ Casanova, 84-86 Entr. 1ªC
08011 Barcelona

Telèfon

Tel. 93 323 24 22

Contacte

Empresarials que formen part de FEFAC

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFB - Associació de Farmàcies de Barcelona

AFET - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFET - Associació de Farmacèutics amb Oficina de Farmàcia a Tarragona

A.G.F.E Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

A.G.F.E - Associació Gironina Farmacèutica Empresarial

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

AFELL - Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida

Col·laborem amb
Frena el sol, frena el lupus
La farmàcia, el cor del barri
Amb la col·laboració de
CaixaBank